Процедури

Процедура № 2489 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 12.11.2018
Втора дата
Начална цена 27,896.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183146

Данни за дървесината

Обект/и № 183146
Дървесен вид бб,см,здгл,здб,гбр
Едра 21 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 344 куб.м.
За огрев 47 куб.м.
ОЗМ 168 куб.м.
Всичко 596 куб.м.