Процедури

Процедура № 2501 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.11.2018
Втора дата
Начална цена 6,737.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139

Данни за дървесината

Обект/и № 183139
Дървесен вид см, бб, бк
Едра 25 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 24 куб.м.
За огрев 21 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 116 куб.м.