Процедури

Процедура № 2503 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.11.2018
Втора дата
Начална цена 34,310.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183149

Данни за дървесината

Обект/и № 183149
Дървесен вид чб, бб
Едра 17 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 272 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 116 куб.м.
Всичко 499 куб.м.