Процедури

Процедура № 2772 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.02.2019
Втора дата
Начална цена 41,870.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193101

Данни за дървесината

Обект/и № 193101
Дървесен вид бб,чб
Едра 102 куб.м.
Средна 382 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 123 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 98 куб.м.
Всичко 705 куб.м.