Процедури

Процедура № 2918 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Начална цена 20,512.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193105

Данни за дървесината

Обект/и № 193105
Дървесен вид чб, бб
Едра 102 куб.м.
Средна 140 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 54 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Всичко 346 куб.м.