Процедури

Процедура № 2919 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Начална цена 4,591.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193106

Данни за дървесината

Обект/и № 193106
Дървесен вид бб
Едра 4 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 56 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Всичко 116 куб.м.