Процедури

Процедура № 2921 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.03.2019
Втора дата
Начална цена 57,114.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193107

Данни за дървесината

Обект/и № 193107
Дървесен вид чб, бб, бк, см, здгл
Едра 381 куб.м.
Средна 331 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 82 куб.м.
За огрев 35 куб.м.
ОЗМ 44 куб.м.
Всичко 898 куб.м.