Процедури

Процедура № 3009 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3009 на ДГС Мъглиж от 30.04.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.04.2019
Втора дата
Начална цена 16,650.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193108

Данни за дървесината

Обект/и № 193108
Дървесен вид бб,см,бк,гбр
Едра 26 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 167 куб.м.
За огрев 7 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 330 куб.м.