Процедури

Процедура № 3042 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.05.2019
Втора дата
Начална цена 16,650.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193108

Данни за дървесината

Обект/и № 193108
Дървесен вид бб,см,бк,гбр
Едра 26 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 167 куб.м.
За огрев 7 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 330 куб.м.