Процедури

Процедура № 3043 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.05.2019
Втора дата
Начална цена 13,501.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193109

Данни за дървесината

Обект/и № 193109
Дървесен вид бб,см,ела,бк
Едра 46 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 92 куб.м.
За огрев 55 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 236 куб.м.