Процедури

Процедура № 3044 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.05.2019
Втора дата
Начална цена 38,422.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193111

Данни за дървесината

Обект/и № 193111
Дървесен вид чб
Едра 175 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 466 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 157 куб.м.
Всичко 798 куб.м.