Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1800 ДГС Мъглиж 08.02.2018 183103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 379 куб.м. 21 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 714 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 36,061.56 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183103 Виж пълна информация
1785 ДГС Мъглиж 01.02.2018 183102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 147 куб.м. 3 куб.м. 402 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 646 куб.м.
бб
Продажба на стояща дървесина на корен 31,595.86 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183102 Виж пълна информация
1714 ДГС Мъглиж 28.12.2017 173148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 294 куб.м. 443 куб.м. 84 куб.м. 839 куб.м.
здб; бк
Продажба на стояща дървесина на корен 43,418.35 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173148 Виж пълна информация
1704 ДГС Мъглиж 22.12.2017 173147
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 237 куб.м. 13 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 22 куб.м. 459 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 18,646.19 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173147 Виж пълна информация
1703 ДГС Мъглиж 22.12.2017 173146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 238 куб.м. 45 куб.м. 462 куб.м.
здб; бл; цр
Продажба на стояща дървесина на корен 22,596.29 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173146 Виж пълна информация
1664 ДГС Мъглиж 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
1637 ДГС Мъглиж 11.12.2017 173144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
199 куб.м. 243 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 0 куб.м. 67 куб.м. 1000 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 47,245.25 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173144 Виж пълна информация
1586 ДГС Мъглиж 01.12.2017 173110 - 25
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 15,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина № 173110 - 25 Виж пълна информация
1577 ДГС Мъглиж 29.11.2017 173143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 80 куб.м. 5 куб.м. 71 куб.м. 39 куб.м. 17 куб.м. 364 куб.м.
бб, см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 22,488.70 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173143 Виж пълна информация
1576 ДГС Мъглиж 29.11.2017 173110-22;173110-23;173110-24;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 44 куб.м. 4 куб.м. 168 куб.м. 776 куб.м. 53 куб.м. 1073 куб.м.
бк,гбр,здб;
Процедури за продажба на дървесина 76,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина №№ 173110-22; 173110-23;173110-24; Виж пълна информация
1519 ДГС Мъглиж 16.11.2017 173141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 140 куб.м. 1 куб.м. 138 куб.м. 23 куб.м. 29 куб.м. 570 куб.м.
бб,см,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 34,384.95 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173141 Виж пълна информация
1482 ДГС Мъглиж 25.10.2017 173110-21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 80 куб.м. 2 куб.м. 115 куб.м.
здб, бк
Процедури за продажба на дървесина 8,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-21 Виж пълна информация
1459 ДГС Мъглиж 19.10.2017 173110-20
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м.
см, бб
Процедури за продажба на дървесина 10,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-20 Виж пълна информация
1437 ДГС Мъглиж 13.10.2017 173134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 101.5 куб.м. 913.5 куб.м. 0 куб.м. 1066 куб.м.
здб,бк
Процедури за добив на дървесина 28,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Обект № 173134 Виж пълна информация
1436 ДГС Мъглиж 13.10.2017 173134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 101.5 куб.м. 613.5 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м.
здб,бк
Процедури за продажба на дървесина 56,558.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173134 Виж пълна информация
1413 ДГС Мъглиж 29.09.2017 173133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 108 куб.м. 1 куб.м. 32 куб.м. 12 куб.м. 11 куб.м. 222 куб.м.
бб, см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 12,157.16 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173133 Виж пълна информация
1406 ДГС Мъглиж 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван колесен трактор оборудван с товарачна и багерна уредба за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
Процедура № 1406 на ДГС Мъглиж от 19.10.2017 е прекратена!
1405 ДГС Мъглиж 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца /.“ Виж пълна информация
1361 ДГС Мъглиж 18.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители, болести и други повреди ” Виж пълна информация
1356 ДГС Мъглиж 11.09.2017 173130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 83 куб.м. 1 куб.м. 50.4 куб.м. 607.2 куб.м. 50.4 куб.м. 829 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 58,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173130 Виж пълна информация