Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2924 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193110-13
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 10,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-13 Виж пълна информация
2923 ДГС Мъглиж 29.03.2019 183110-26
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 1,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183110-26 Виж пълна информация
2921 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
381 куб.м. 331 куб.м. 25 куб.м. 82 куб.м. 35 куб.м. 44 куб.м. 898 куб.м.
чб, бб, бк, см, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 57,114.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193107 Виж пълна информация
2919 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193106
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 116 куб.м.
бб
Продажба на стояща дървесина на корен 4,591.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193106 Виж пълна информация
2918 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193105
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
102 куб.м. 140 куб.м. 8 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 42 куб.м. 346 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 20,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193105 Виж пълна информация
2917 ДГС Мъглиж 29.03.2019 193110-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 2,010.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-12 Виж пълна информация
2896 ДГС Мъглиж 22.03.2019 193110-9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 2,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-9 Виж пълна информация
2895 ДГС Мъглиж 22.03.2019 193110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
бк, здб, трп
Процедури за продажба на дървесина 1,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-8 Виж пълна информация
2894 ДГС Мъглиж 22.03.2019 193110-11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 119 куб.м.
бб, здгл, см, бк
Процедури за продажба на дървесина 14,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-11 Виж пълна информация
2874 ДГС Мъглиж 14.03.2019 193104
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 158 куб.м. 2 куб.м. 32 куб.м. 398 куб.м.
бб, чб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 23,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193104 Виж пълна информация
2859 ДГС Мъглиж 11.03.2019 193103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 319 куб.м. 114 куб.м. 160 куб.м. 796 куб.м.
бб, см, ел, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 43,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193103 Виж пълна информация
2844 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 115 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 9,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-6 Виж пълна информация
2839 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 7,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-5 Виж пълна информация
2838 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м.
здб, гбр,бк
Процедури за продажба на дървесина 2,615.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-4 Виж пълна информация
2836 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
ак
Процедури за продажба на дървесина 560.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-3 Виж пълна информация
2835 ДГС Мъглиж 05.03.2019 193110-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м.
здб, бл, бк
Процедури за продажба на дървесина 1,145.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-1 Виж пълна информация
2828 ДГС Мъглиж 21.02.2019 Събиране на оферти с обява 4,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 40 м3 торфена смес за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2814 ДГС Мъглиж 21.02.2019 193102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 141 куб.м. 0 куб.м. 226 куб.м. 13 куб.м. 35 куб.м. 661 куб.м.
бб,см,ела,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 43,851.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193102 Виж пълна информация
2811 ДГС Мъглиж 21.02.2019 193110-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,640.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-2 Виж пълна информация
2772 ДГС Мъглиж 08.02.2019 193101
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
102 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м. 705 куб.м.
бб,чб
Продажба на стояща дървесина на корен 41,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193101 Виж пълна информация