Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1355 ДГС Мъглиж 11.09.2017 173130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 83 куб.м. 1 куб.м. 50.4 куб.м. 907.2 куб.м. 50.4 куб.м. 1129 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 29,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 173130 Виж пълна информация
1348 ДГС Мъглиж 27.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС „Мъглиж” Виж пълна информация
1347 ДГС Мъглиж 27.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
1341 ДГС Мъглиж 05.09.2017 173128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 89 куб.м. 10 куб.м. 268 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 15,367.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173128 Виж пълна информация
1339 ДГС Мъглиж 11.09.2017 Публично състезание 10,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди”, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1- Доставка чрез закупуване на растително защитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC,безопасни за растения животни,пчели и хора, за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж” 2.Обособена позиция № 2- Извършване на специализирани авиационни услуги за авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП „ДГС Мъглиж” с обща площ за третиране от 1770 дка Виж пълна информация
Процедура № 1339 на ДГС Мъглиж от 11.09.2017 е прекратена!
1316 ДГС Мъглиж 22.08.2017 173127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
здб,бл
Продажба на стояща дървесина на корен 19,139.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173127 Виж пълна информация
1294 ДГС Мъглиж 16.08.2017 173110-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м.
здб,бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 10,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-18 Виж пълна информация
1273 ДГС Мъглиж 10.08.2017 173126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 142 куб.м. 4 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
чб,бб;
Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173126 Виж пълна информация
1269 ДГС Мъглиж 10.08.2017 173125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 511 куб.м.
здб,бл,гбр,бк;
Продажба на стояща дървесина на корен 25,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173125 Виж пълна информация
1268 ДГС Мъглиж 10.08.2017 173110-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м. 257 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
бк, цр,бл,бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 41,915.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-17 Виж пълна информация
1240 ДГС Мъглиж 01.08.2017 173124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
302 куб.м. 95 куб.м. 3 куб.м. 75 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 533 куб.м.
см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 36,413.41 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173124 Виж пълна информация
1208 ДГС Мъглиж 25.07.2017 173110-16
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 1,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина Обект № 173110-16 Виж пълна информация
1204 ДГС Мъглиж 25.07.2017 173123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
504 куб.м. 241 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1673 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 91,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173123 Виж пълна информация
1193 ДГС Мъглиж 14.07.2017 173122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 14,361.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173122 Виж пълна информация
1192 ДГС Мъглиж 14.07.2017 173121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 50 куб.м. 7 куб.м. 58 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 127 куб.м.
чб, бб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 5,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173121 Виж пълна информация
1191 ДГС Мъглиж 14.07.2017 173120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м. 265 куб.м. 0 куб.м. 447 куб.м.
здб; бл; цр
Продажба на стояща дървесина на корен 21,898.19 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173120 Виж пълна информация
1136 ДГС Мъглиж 26.06.2017 173119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 18,745.15 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173119 Виж пълна информация
1135 ДГС Мъглиж 26.06.2017 173118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 3 куб.м. 1 куб.м. 41 куб.м. 129 куб.м. 10 куб.м. 190 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 4,609.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад; Обект 173118 Виж пълна информация
1134 ДГС Мъглиж 26.06.2017 173118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 3 куб.м. 1 куб.м. 41 куб.м. 49 куб.м. 10 куб.м. 110 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 7,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173118 Виж пълна информация
1084 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект 173117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м. 488 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.
здб; бл; цр
Процедури за добив на дървесина 19,376.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад; Обект 173117 Виж пълна информация