Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1078 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект № 173116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 74 куб.м. 11 куб.м. 156 куб.м.
бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 11,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173116 Виж пълна информация
1077 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект № 173115
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 151 куб.м. 7 куб.м. 316 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 557 куб.м.
бб, см, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 24,299.58 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173115 Виж пълна информация
1041 ДГС Мъглиж 26.05.2017 173110-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
166 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 14,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173110-12 Виж пълна информация
1026 ДГС Мъглиж 22.05.2017 173114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 114 куб.м. 3 куб.м. 191 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
бб, здгл, см, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 26,695.08 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173114 Виж пълна информация
999 ДГС Мъглиж 30.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,591.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2017 год. Виж пълна информация
987 ДГС Мъглиж 08.05.2017 173110-9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м.
бб,см;
Процедури за продажба на дървесина 5,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173110-9 Виж пълна информация
966 ДГС Мъглиж 27.04.2017 173113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 519 куб.м. 36 куб.м. 254 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1010 куб.м.
бб,чб
Продажба на стояща дървесина на корен 46,409.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173113 Виж пълна информация
952 ДГС Мъглиж 24.04.2017 173111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 185 куб.м. 0 куб.м. 454 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за продажба на дървесина 32,385.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173111 Виж пълна информация
947 ДГС Мъглиж 21.04.2017 173110-10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 5,015.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173110-10 Виж пълна информация
912 ДГС Мъглиж 10.04.2017 173112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 65 куб.м. 1 куб.м. 271 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 559 куб.м.
бб,см,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 27,764.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен Обект № 173112 Виж пълна информация
892 ДГС Мъглиж 05.04.2017 173110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 1,790.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173110 Виж пълна информация
891 ДГС Мъглиж 05.04.2017 173111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 385 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за добив на дървесина 16,543.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад; Обект 173111 Виж пълна информация
890 ДГС Мъглиж 05.04.2017 173111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 185 куб.м. 0 куб.м. 454 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за продажба на дървесина 32,385.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173111 Виж пълна информация
873 ДГС Мъглиж 30.03.2017 173109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 114 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 4,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173109 Виж пълна информация
849 ДГС Мъглиж 16.03.2017 173110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м. 297 куб.м. 22 куб.м. 547 куб.м.
бк, бб, см
Процедури за продажба на дървесина 39,920.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173110-8 Виж пълна информация
848 ДГС Мъглиж 16.03.2017 173108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 415 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 18,825.19 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173108 Виж пълна информация
823 ДГС Мъглиж 10.03.2017 173110, 173110-51,52,53
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 19 куб.м. 1 куб.м. 30 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 584 куб.м.
бк, здб,
Процедури за продажба на дървесина 44,240.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173110, 173110-51,52,53 Виж пълна информация
777 ДГС Мъглиж 06.03.2017 173107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 126 куб.м. 5 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 307 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 12,624.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173107 Виж пълна информация
758 ДГС Мъглиж 21.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж”. Виж пълна информация
756 ДГС Мъглиж 28.02.2017 173201;173202;173203;173204;173205;173206;173207 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 105,260.95 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка; ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване; отглеждане на култури и ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация