Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
912 ДГС Мъглиж 10.04.2017 173112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 65 куб.м. 1 куб.м. 271 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 559 куб.м.
бб,см,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 27,764.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен Обект № 173112 Виж пълна информация
892 ДГС Мъглиж 05.04.2017 173110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 1,790.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173110 Виж пълна информация
891 ДГС Мъглиж 05.04.2017 173111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 385 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за добив на дървесина 16,543.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад; Обект 173111 Виж пълна информация
890 ДГС Мъглиж 05.04.2017 173111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м. 185 куб.м. 0 куб.м. 454 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за продажба на дървесина 32,385.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173111 Виж пълна информация
873 ДГС Мъглиж 30.03.2017 173109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 114 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 4,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173109 Виж пълна информация
849 ДГС Мъглиж 16.03.2017 173110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м. 297 куб.м. 22 куб.м. 547 куб.м.
бк, бб, см
Процедури за продажба на дървесина 39,920.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173110-8 Виж пълна информация
848 ДГС Мъглиж 16.03.2017 173108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 415 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 18,825.19 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173108 Виж пълна информация
823 ДГС Мъглиж 10.03.2017 173110, 173110-51,52,53
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 19 куб.м. 1 куб.м. 30 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 584 куб.м.
бк, здб,
Процедури за продажба на дървесина 44,240.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад, Обект 173110, 173110-51,52,53 Виж пълна информация
777 ДГС Мъглиж 06.03.2017 173107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 126 куб.м. 5 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 307 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 12,624.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173107 Виж пълна информация
758 ДГС Мъглиж 21.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж”. Виж пълна информация
756 ДГС Мъглиж 28.02.2017 173201;173202;173203;173204;173205;173206;173207 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 105,260.95 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка; ръчна почвоподготовка; залесяване; попълване; отглеждане на култури и ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
729 ДГС Мъглиж 17.02.2017 173401 Процедури за добив на дървесина 51,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга Виж пълна информация
722 ДГС Мъглиж 13.02.2017 173102 Процедури за добив на дървесина 45,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга Виж пълна информация
701 ДГС Мъглиж 27.01.2017 173103, 173104, 173105, 173106
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 136 куб.м. 25 куб.м. 373.80 куб.м. 255.20 куб.м. 0 куб.м. 799 куб.м.
чб, бб, здб, бл, ак
Процедури за продажба на дървесина 50,464.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина франко временен склад Виж пълна информация
700 ДГС Мъглиж 27.01.2017 173103, 173104, 173105, 173106
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 136 куб.м. 25 куб.м. 373.80 куб.м. 330.20 куб.м. 0 куб.м. 874 куб.м.
чб, бб, здб, бл, ак
Процедури за добив на дървесина 21,760.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества на дървесина, на временен склад Виж пълна информация
655 ДГС Мъглиж 27.12.2016 173102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 40.5 куб.м. 364.5 куб.м. 0 куб.м. 419 куб.м.
бк,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 11,713.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина Обект № 173102 подотдел 105г Виж пълна информация
654 ДГС Мъглиж 27.12.2016 173102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 40.5 куб.м. 264.5 куб.м. 0 куб.м. 319 куб.м.
бк,здб,гбр
Процедури за продажба на дървесина 22,615.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173102 подотдел.105г Виж пълна информация
653 ДГС Мъглиж 27.12.2016 173101
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 240 куб.м. 14 куб.м. 151 куб.м. 114 куб.м. 0 куб.м. 580 куб.м.
бб,см,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 27,644.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен обект 173101 подотдел.11в Виж пълна информация
451 ДГС Мъглиж 28.11.2016 02.12.2016 Ремонт и строителство на ГАП 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: открит конкурс за направа и ремонт на ВГП обект 163409 Виж пълна информация
449 ДГС Мъглиж 28.11.2016 02.12.2016 163163
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 40.5 куб.м. 364.5 куб.м. 0 куб.м. 419 куб.м.
бк;здб;кгбр
Процедури за добив на дървесина 9,693.62 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина обект 163163 Виж пълна информация