Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1268 ДГС Мъглиж 10.08.2017 173110-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м. 257 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
бк, цр,бл,бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 41,915.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-17 Виж пълна информация
1240 ДГС Мъглиж 01.08.2017 173124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
302 куб.м. 95 куб.м. 3 куб.м. 75 куб.м. 37 куб.м. 21 куб.м. 533 куб.м.
см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 36,413.41 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173124 Виж пълна информация
1208 ДГС Мъглиж 25.07.2017 173110-16
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 1,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина Обект № 173110-16 Виж пълна информация
1204 ДГС Мъглиж 25.07.2017 173123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
504 куб.м. 241 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1673 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 91,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173123 Виж пълна информация
1193 ДГС Мъглиж 14.07.2017 173122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 14,361.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173122 Виж пълна информация
1192 ДГС Мъглиж 14.07.2017 173121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 50 куб.м. 7 куб.м. 58 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 127 куб.м.
чб, бб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 5,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173121 Виж пълна информация
1191 ДГС Мъглиж 14.07.2017 173120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м. 265 куб.м. 0 куб.м. 447 куб.м.
здб; бл; цр
Продажба на стояща дървесина на корен 21,898.19 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173120 Виж пълна информация
1136 ДГС Мъглиж 26.06.2017 173119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 108 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 18,745.15 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173119 Виж пълна информация
1135 ДГС Мъглиж 26.06.2017 173118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 3 куб.м. 1 куб.м. 41 куб.м. 129 куб.м. 10 куб.м. 190 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 4,609.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад; Обект 173118 Виж пълна информация
1134 ДГС Мъглиж 26.06.2017 173118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 3 куб.м. 1 куб.м. 41 куб.м. 49 куб.м. 10 куб.м. 110 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 7,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173118 Виж пълна информация
1084 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект 173117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м. 488 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.
здб; бл; цр
Процедури за добив на дървесина 19,376.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад; Обект 173117 Виж пълна информация
1083 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект № 173117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м. 139 куб.м. 0 куб.м. 369 куб.м.
здб; бл; цр
Процедури за продажба на дървесина 26,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173117 Виж пълна информация
1081 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект 173116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 74 куб.м. 11 куб.м. 156 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 3,668.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад; Обект 173116 Виж пълна информация
1078 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект № 173116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 74 куб.м. 11 куб.м. 156 куб.м.
бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 11,160.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173116 Виж пълна информация
1077 ДГС Мъглиж 02.06.2017 Обект № 173115
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 151 куб.м. 7 куб.м. 316 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 557 куб.м.
бб, см, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 24,299.58 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173115 Виж пълна информация
1041 ДГС Мъглиж 26.05.2017 173110-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
166 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 14,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173110-12 Виж пълна информация
1026 ДГС Мъглиж 22.05.2017 173114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 114 куб.м. 3 куб.м. 191 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
бб, здгл, см, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 26,695.08 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173114 Виж пълна информация
999 ДГС Мъглиж 30.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,591.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2017 год. Виж пълна информация
987 ДГС Мъглиж 08.05.2017 173110-9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м.
бб,см;
Процедури за продажба на дървесина 5,970.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина франко временен склад Обект № 173110-9 Виж пълна информация
966 ДГС Мъглиж 27.04.2017 173113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
201 куб.м. 519 куб.м. 36 куб.м. 254 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1010 куб.м.
бб,чб
Продажба на стояща дървесина на корен 46,409.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173113 Виж пълна информация