Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1586 ДГС Мъглиж 01.12.2017 173110 - 25
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 15,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина № 173110 - 25 Виж пълна информация
1577 ДГС Мъглиж 29.11.2017 173143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 80 куб.м. 5 куб.м. 71 куб.м. 39 куб.м. 17 куб.м. 364 куб.м.
бб, см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 22,488.70 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173143 Виж пълна информация
1576 ДГС Мъглиж 29.11.2017 173110-22;173110-23;173110-24;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 44 куб.м. 4 куб.м. 168 куб.м. 776 куб.м. 53 куб.м. 1073 куб.м.
бк,гбр,здб;
Процедури за продажба на дървесина 76,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина №№ 173110-22; 173110-23;173110-24; Виж пълна информация
1519 ДГС Мъглиж 16.11.2017 173141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 140 куб.м. 1 куб.м. 138 куб.м. 23 куб.м. 29 куб.м. 570 куб.м.
бб,см,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 34,384.95 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173141 Виж пълна информация
1482 ДГС Мъглиж 25.10.2017 173110-21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 80 куб.м. 2 куб.м. 115 куб.м.
здб, бк
Процедури за продажба на дървесина 8,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-21 Виж пълна информация
1459 ДГС Мъглиж 19.10.2017 173110-20
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м.
см, бб
Процедури за продажба на дървесина 10,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-20 Виж пълна информация
1437 ДГС Мъглиж 13.10.2017 173134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 101.5 куб.м. 913.5 куб.м. 0 куб.м. 1066 куб.м.
здб,бк
Процедури за добив на дървесина 28,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Обект № 173134 Виж пълна информация
1436 ДГС Мъглиж 13.10.2017 173134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 101.5 куб.м. 613.5 куб.м. 0 куб.м. 766 куб.м.
здб,бк
Процедури за продажба на дървесина 56,558.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173134 Виж пълна информация
1413 ДГС Мъглиж 29.09.2017 173133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 108 куб.м. 1 куб.м. 32 куб.м. 12 куб.м. 11 куб.м. 222 куб.м.
бб, см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 12,157.16 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173133 Виж пълна информация
1406 ДГС Мъглиж 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван колесен трактор оборудван с товарачна и багерна уредба за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
Процедура № 1406 на ДГС Мъглиж от 19.10.2017 е прекратена!
1405 ДГС Мъглиж 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сключване на застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Мъглиж” гр.Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2% данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца /.“ Виж пълна информация
1361 ДГС Мъглиж 18.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители, болести и други повреди ” Виж пълна информация
1356 ДГС Мъглиж 11.09.2017 173130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 83 куб.м. 1 куб.м. 50.4 куб.м. 607.2 куб.м. 50.4 куб.м. 829 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 58,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173130 Виж пълна информация
1355 ДГС Мъглиж 11.09.2017 173130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 83 куб.м. 1 куб.м. 50.4 куб.м. 907.2 куб.м. 50.4 куб.м. 1129 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 29,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 173130 Виж пълна информация
1348 ДГС Мъглиж 27.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС „Мъглиж” Виж пълна информация
1347 ДГС Мъглиж 27.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС „Мъглиж“ Виж пълна информация
1341 ДГС Мъглиж 05.09.2017 173128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 89 куб.м. 10 куб.м. 268 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 15,367.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173128 Виж пълна информация
1339 ДГС Мъглиж 11.09.2017 Публично състезание 10,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди”, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1- Доставка чрез закупуване на растително защитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC,безопасни за растения животни,пчели и хора, за нуждите на ТП „ДГС Мъглиж” 2.Обособена позиция № 2- Извършване на специализирани авиационни услуги за авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП „ДГС Мъглиж” с обща площ за третиране от 1770 дка Виж пълна информация
Процедура № 1339 на ДГС Мъглиж от 11.09.2017 е прекратена!
1316 ДГС Мъглиж 22.08.2017 173127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
здб,бл
Продажба на стояща дървесина на корен 19,139.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Обект № 173127 Виж пълна информация
1294 ДГС Мъглиж 16.08.2017 173110-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 24 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 147 куб.м.
здб,бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 10,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 173110-18 Виж пълна информация