Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2422 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 9 куб.м. 2 куб.м. 57 куб.м. 57 куб.м. 52 куб.м. 276 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,521.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183143 Виж пълна информация
2421 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 134 куб.м. 5 куб.м. 174 куб.м. 212 куб.м. 164 куб.м. 831 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 43,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183142 Виж пълна информация
2405 ДГС Мъглиж 01.10.2018 183141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 114 куб.м. 2 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 413 куб.м.
здгл, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 25,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183141 Виж пълна информация
2404 ДГС Мъглиж 01.10.2018 183139
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 26 куб.м. 2 куб.м. 24 куб.м. 21 куб.м. 18 куб.м. 116 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 6,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183139 Виж пълна информация
2390 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 164 куб.м. 11 куб.м. 25 куб.м. 1 куб.м. 11 куб.м. 222 куб.м.
чб, бб, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183137 Виж пълна информация
2389 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 138 куб.м. 5 куб.м. 219 куб.м. 111 куб.м. 238 куб.м. 718 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за продажба на дървесина 54,290.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183136 Виж пълна информация
2388 ДГС Мъглиж 20.09.2018 183136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 138 куб.м. 5 куб.м. 219 куб.м. 511 куб.м. 238 куб.м. 1118 куб.м.
здб; бк;гбр
Процедури за добив на дървесина 29,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183136 Виж пълна информация
2324 ДГС Мъглиж 21.08.2018 183134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 23 куб.м. 1 куб.м. 220 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
гбр, бб, бк, здгл, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 15,838.53 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183134 Виж пълна информация
2314 ДГС Мъглиж 21.08.2018 183123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 43 куб.м. 1 куб.м. 236 куб.м. 356 куб.м. 128 куб.м. 878 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 38,394.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183123 Виж пълна информация
2303 ДГС Мъглиж 15.08.2018 183133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 400 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 12,859.45 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183133 Виж пълна информация
2301 ДГС Мъглиж 15.08.2018 183133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 21,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183133 Виж пълна информация
2220 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 61 куб.м. 1 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 168 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183128 Виж пълна информация
2218 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 109 куб.м. 533 куб.м. 160 куб.м. 859 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 22,839.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183127 Виж пълна информация
2217 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 109 куб.м. 133 куб.м. 160 куб.м. 459 куб.м.
бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 34,955.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183127 Виж пълна информация
2198 ДГС Мъглиж 29.06.2018 183122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 42 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 77 куб.м.
смърч
Продажба на стояща дървесина на корен 4,081.77 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183122 Виж пълна информация
2186 ДГС Мъглиж 25.06.2018 183125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 143 куб.м. 9 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 431 куб.м.
см,бк,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 28,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183125 Виж пълна информация
2164 ДГС Мъглиж 19.06.2018 183123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 43 куб.м. 1 куб.м. 236 куб.м. 356 куб.м. 128 куб.м. 878 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 46,935.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183123 Виж пълна информация
2146 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 42 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 77 куб.м.
смърч
Продажба на стояща дървесина на корен 4,081.77 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183122 Виж пълна информация
2143 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 168 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м.
здб; гбр
Процедури за добив на дървесина 10,289.83 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183121 Виж пълна информация
2142 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 168 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
здб; гбр
Процедури за продажба на дървесина 14,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183121 Виж пълна информация