Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2301 ДГС Мъглиж 15.08.2018 183133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 284 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 21,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183133 Виж пълна информация
2220 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 61 куб.м. 1 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 168 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 10,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183128 Виж пълна информация
2218 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 109 куб.м. 533 куб.м. 160 куб.м. 859 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 22,839.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183127 Виж пълна информация
2217 ДГС Мъглиж 06.07.2018 183127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 109 куб.м. 133 куб.м. 160 куб.м. 459 куб.м.
бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 34,955.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183127 Виж пълна информация
2198 ДГС Мъглиж 29.06.2018 183122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 42 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 77 куб.м.
смърч
Продажба на стояща дървесина на корен 4,081.77 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183122 Виж пълна информация
2186 ДГС Мъглиж 25.06.2018 183125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 143 куб.м. 9 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 431 куб.м.
см,бк,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 28,031.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183125 Виж пълна информация
2164 ДГС Мъглиж 19.06.2018 183123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114 куб.м. 43 куб.м. 1 куб.м. 236 куб.м. 356 куб.м. 128 куб.м. 878 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 46,935.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183123 Виж пълна информация
2146 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 42 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 77 куб.м.
смърч
Продажба на стояща дървесина на корен 4,081.77 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183122 Виж пълна информация
2143 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 168 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м.
здб; гбр
Процедури за добив на дървесина 10,289.83 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183121 Виж пълна информация
2142 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 168 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
здб; гбр
Процедури за продажба на дървесина 14,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183121 Виж пълна информация
2116 ДГС Мъглиж 28.05.2018 183120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 58 куб.м. 2 куб.м. 31 куб.м. 22 куб.м. 21 куб.м. 211 куб.м.
бк, см
Продажба на стояща дървесина на корен 13,587.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183120 Виж пълна информация
2115 ДГС Мъглиж 28.05.2018 183119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 91 куб.м. 2 куб.м. 180 куб.м. 271 куб.м. 89 куб.м. 685 куб.м.
бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 35,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183119 Виж пълна информация
2104 ДГС Мъглиж 21.05.2018 183117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
219 куб.м. 134 куб.м. 4 куб.м. 203 куб.м. 244 куб.м. 128 куб.м. 932 куб.м.
см, бб, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 55,548.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183117 Виж пълна информация
2101 ДГС Мъглиж 07.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,688.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2018 год.” Виж пълна информация
2092 ДГС Мъглиж 14.05.2018 183116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
бк; гбр; здб
Процедури за продажба на дървесина 7,850.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183116 Виж пълна информация
2062 ДГС Мъглиж 02.05.2018 183402 Процедури за добив на дървесина 13,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспортна услуга; Обект № 183402 Виж пълна информация
1998 ДГС Мъглиж 12.04.2018 183114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 15 куб.м. 1 куб.м. 134 куб.м. 364 куб.м. 46 куб.м. 564 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 13,701.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183114 Виж пълна информация
1997 ДГС Мъглиж 12.04.2018 183114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 15 куб.м. 1 куб.м. 134 куб.м. 64 куб.м. 46 куб.м. 264 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 19,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183114 Виж пълна информация
1990 ДГС Мъглиж 12.04.2018 183113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 305 куб.м. 24 куб.м. 226 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 676 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 33,099.44 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183113 Виж пълна информация
1978 ДГС Мъглиж 24.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка и периодична доставка на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.)” по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително и техника в извънгаранционен срок) за срок от 1 (една) година, с прогнозна стойност в размер на 7 340.00 (седем хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, устройства, модеми, рутери и др.) за срок от 1 (една) година, с прогнозна стойност в размер на 2 260.00 (две хиляди двеста и шестдесет) лева без ДДС; Виж пълна информация