Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00761 ДГС Елхово 10.12.2019 12:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2015 Таен 194560.00 лв.
Документи: obekt_ 2015.rar
EТ00760 ДГС Елхово 10.12.2019 11:00 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2014 Таен 145938.00 лв.
Документи: obekt_2014.rar
EТ00759 ДГС Елхово 10.12.2019 09:30 ТП ДГС Елхово / Обект №: 2013 Таен 69779.00 лв.
Документи: obekt_2013.rar
EТ00758 ДГС Айтос 06.12.2019 12:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 12; ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЕДНОКРАТНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за продажба на количества дървесина, добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Таен 12793.35 лв.
Документи: Електронен търг с еднократно ценово-1916-14 - 10.12.2019.rar
EТ00756 ДГС Стара Загора 06.12.2019 12:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205122 Таен 35126.00 лв.
Документи: Документация 205122.rar
EТ00755 ДГС Стара Загора 06.12.2019 11:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205121 Таен 47392.00 лв.
Документи: Документация 205121.rar
EТ00754 ДГС Стара Загора 06.12.2019 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205120 Таен 22032.00 лв.
Документи: Документация 205120.rar
EТ00753 ДГС Стара Загора 06.12.2019 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205119 Таен 35586.00 лв.
Документи: Документация 205119.rar
EТ00752 ДГС Стара Загора 06.12.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205118 Таен 35272.00 лв.
Документи: Документация 205118.rar
EТ00751 ДГС Стара Загора 06.12.2019 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205117 Таен 28094.00 лв.
Документи: Документация 205117.rar
EТ00750 ДГС Стара Загора 06.12.2019 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205116 Таен 42198.00 лв.
Документи: Документация 205116.rar
EТ00749 ДГС Стара Загора 05.12.2019 16:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205115 Таен 19298.00 лв.
Документи: Документация 205115.rar
EТ00748 ДГС Стара Загора 05.12.2019 15:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205114 Таен 30036.00 лв.
Документи: Документация 205114.rar
EТ00747 ДГС Стара Загора 05.12.2019 14:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205113 Таен 9711.00 лв.
Документи: Документация 205113.rar
EТ00746 ДГС Стара Загора 05.12.2019 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205112 Таен 13221.00 лв.
Документи: Документация 205112.rar
EТ00745 ДГС Стара Загора 05.12.2019 12:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205111 Таен 13533.00 лв.
Документи: Документация 205111.rar
EТ00744 ДГС Стара Загора 05.12.2019 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205110 Таен 12544.00 лв.
Документи: Документация 205110.rar
EТ00757 ДГС Стара река 05.12.2019 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2006-Е на територията на ТП ДГС Стара река Таен 48199.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ00743 ДГС Стара Загора 05.12.2019 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205108 Таен 15366.00 лв.
Документи: Документация 205108.rar
EТ00742 ДГС Стара Загора 05.12.2019 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205107 Таен 10413.00 лв.
Документи: Документация 205107.rar