Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00986 ДГС Стара Загора 04.03.2020 15:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205128 Таен 14196.00 лв.
Документи: Документация 205128.rar
EТ00985 ДГС Стара Загора 04.03.2020 14:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205127 Таен 19034.00 лв.
Документи: Документация 205127-МТ.rar
EТ00984 ДГС Стара Загора 04.03.2020 14:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205126 Таен 35713.00 лв.
Документи: Документация 205126.rar
EТ00988 ДГС Чирпан 02.03.2020 16:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 206117 Таен 16482.00 лв.
Документи: Obshtinski_206117.rar
EТ00987 ДГС Чирпан 02.03.2020 15:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 206116 Таен 24599.00 лв.
Документи: Obshtinski_206116.rar
EТ00976 ДГС Царево 02.03.2020 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2020 Явен 60215.88 лв.
Документи: документация.rar
EТ00975 ДГС Царево 02.03.2020 11:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2016 Явен 87849.23 лв.
Документи: документация.rar
EТ00974 ДГС Царево 02.03.2020 11:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2013 Явен 109094.17 лв.
Документи: документация.rar
EТ00973 ДГС Царево 02.03.2020 10:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2012 Явен 109592.77 лв.
Документи: документация.rar
EТ00972 ДГС Царево 02.03.2020 10:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2011 Явен 60422.44 лв.
Документи: документация.rar
EТ00971 ДГС Царево 02.03.2020 09:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2010 Явен 71608.48 лв.
Документи: документация.rar
EТ00970 ДГС Царево 02.03.2020 09:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2009 Явен 78259.76 лв.
Документи: документация.rar
EТ00983 ДГС Сливен 28.02.2020 14:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2019А Таен 23706.00 лв.
Документи: Заповед за обявяване.pdf документация.rar Зaповед техническа грешка.pdf
EТ00982 ДГС Стара Загора 28.02.2020 13:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205120 Таен 19992.00 лв.
Документи: Документация 205120.rar
EТ00981 ДГС Стара Загора 28.02.2020 13:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205119 Таен 32291.00 лв.
Документи: Документация 205119.rar
EТ00980 ДГС Стара Загора 28.02.2020 12:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205118 Таен 32020.00 лв.
Документи: Документация 205118.rar
EТ00979 ДГС Стара Загора 28.02.2020 11:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205116 Таен 38292.00 лв.
Документи: Документация 205116.rar
EТ00978 ДГС Стара Загора 28.02.2020 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205114 Таен 15869.00 лв.
Документи: Документация 205114.rar
EТ00977 ДГС Сливен 28.02.2020 10:00 ТП ДГС Сливен / Обект №: 2018А Таен 18301.00 лв.
Документи: Заповед за обявяване.pdf документация.rar
EТ00968 ДГС Средец 21.02.2020 14:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2012-1 Таен 32098.00 лв.
Документи: документация за участие-2012-1.rar