Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ00998 ДГС Стара Загора 12.03.2020 13:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205129 Таен 25151.00 лв.
Документи: Документация 205129.rar
EТ01001 ДГС Котел 11.03.2020 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 14 Таен 18962.00 лв.
Документи: 5-на корен ел.търг об. 14-20.rar
EТ01000 ДГС Котел 11.03.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 71337.00 лв.
Документи: 4-на корен ел.търг об. 8.rar
EТ00999 ДГС Котел 11.03.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 12 Таен 67531.00 лв.
Документи: 3-на корен ел.търг об. 12-20.rar
EТ00993 ДГС Айтос 09.03.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2013-04; 2011-05 Таен 45034.56 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2013-04.2011-05 -дърв.от склад.rar
EТ00997 ДГС Н. Паничарево 09.03.2020 11:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 20-2 Явен 69028.00 лв.
Документи: Сканирани 20-2.rar
EТ00996 ДГС Н. Паничарево 09.03.2020 10:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2009-1 Явен 48647.00 лв.
Документи: Сканирани 2009-1.rar
EТ00995 ДГС Н. Паничарево 09.03.2020 09:30 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 1909-14 Явен 1818.12 лв.
Документи: Сканирани 1909-14.rar
EТ00994 ДГС Айтос 06.03.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2 Явен 127715.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване пакет 2- прогнозни.rar
EТ00991 ДЛС Ропотамо 05.03.2020 13:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2004-1 Таен 158056.00 лв.
Документи: сайт-2004-1.7z
EТ00990 ДЛС Ропотамо 05.03.2020 11:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2005-1 Таен 139129.00 лв.
Документи: сайт 2005-1.7z
EТ00992 ДГС Казанлък 05.03.2020 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2017 Таен 107626.00 лв.
Документи: Документация.zip
EТ00989 ДЛС Ропотамо 05.03.2020 09:00 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 20-1 Таен 163710.00 лв.
Документи: сайт.7z
EТ00986 ДГС Стара Загора 04.03.2020 15:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205128 Таен 14196.00 лв.
Документи: Документация 205128.rar
EТ00985 ДГС Стара Загора 04.03.2020 14:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205127 Таен 19034.00 лв.
Документи: Документация 205127-МТ.rar
EТ00984 ДГС Стара Загора 04.03.2020 14:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205126 Таен 35713.00 лв.
Документи: Документация 205126.rar
EТ00988 ДГС Чирпан 02.03.2020 16:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 206117 Таен 16482.00 лв.
Документи: Obshtinski_206117.rar
EТ00987 ДГС Чирпан 02.03.2020 15:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 206116 Таен 24599.00 лв.
Документи: Obshtinski_206116.rar
EТ00976 ДГС Царево 02.03.2020 12:00 ТП ДГС Царево / Обект №: 2020 Явен 60215.88 лв.
Документи: документация.rar
EТ00975 ДГС Царево 02.03.2020 11:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 2016 Явен 87849.23 лв.
Документи: документация.rar