Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01201 ДГС Котел 24.08.2020 14:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 82 Явен 101485.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.doc 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график прогн. об. 82.pdf
EТ01200 ДГС Котел 24.08.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 81 Таен 9677.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об.81.pdf 2- условия.docx 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-81.pdf
EТ01199 ДГС Котел 24.08.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 80 Таен 98683.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.docx 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-80.pdf
EТ01198 ДГС Айтос 20.08.2020 13:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2012-09 Таен 6902.33 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2012-09-дърв.от склад.rar
EТ01197 ДГС Айтос 20.08.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2034-10 Таен 664.20 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2034-10-дърв.от склад.rar
EТ01196 ДГС Айтос 20.08.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2009-04, 2010-05 Таен 5336.89 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2009-04. 2010-05-дърв.от склад.rar
EТ01195 ДГС Стара Загора 20.08.2020 08:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205146 Таен 8256.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_205146.rar
EТ01191 ДГС Айтос 19.08.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 1947-03 Таен 8973.60 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 1947-03-дърв.от склад - намалени цени.rar
EТ01194 ДЛС Мазалат 19.08.2020 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2045 Таен 64683.00 лв.
Документи: 2045.zip
EТ01193 ДЛС Мазалат 19.08.2020 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2044 Таен 151955.00 лв.
Документи: 2044.zip
EТ01192 ДЛС Мазалат 19.08.2020 09:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2043 Таен 68832.00 лв.
Документи: 2043.zip
EТ01190 ДГС Карнобат 17.08.2020 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2014 Таен 83242.00 лв.
Документи: документация об. 2014.7z
EТ01186 ДЛС Мазалат 10.08.2020 14:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2042 Таен 4833.00 лв.
Документи: 2042.zip
EТ01182 ДГС Котел 10.08.2020 10:30 ТП ДГС Котел / Обект №: 77 Таен 27445.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-об.77.pdf
EТ01176 ДГС Тунджа 10.08.2020 10:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2006 Таен 47270.00 лв.
Документи: 2006_web.7z
EТ01189 ДГС Мъглиж 10.08.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203143 Таен 12296.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf 203143 обявяване.rar
EТ01188 ДГС Мъглиж 10.08.2020 09:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203142 Таен 6084.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf 203142 обявяване.rar
EТ01187 ДГС Мъглиж 10.08.2020 08:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203141 Таен 21696.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf 203141 обявяване.rar
EТ01185 ДЛС Мазалат 06.08.2020 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2041 Таен 58813.00 лв.
Документи: 2041.zip заповед откриване0001.jpg заповед откриване0002.jpg заповед откриване0003.jpg Протокол ET01185.pdf
EТ01184 ДЛС Мазалат 06.08.2020 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2040 Таен 97726.00 лв.
Документи: 2040.zip заповед откриване0001.jpg заповед откриване0002.jpg заповед откриване0003.jpg Протокол ET01184.pdf