Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01130 е прекратена!
EТ01130 ДГС Айтос 05.06.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2012-06 Таен 5104.60 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2012-06-дърв.от склад.rar
EТ01129 ДГС Котел 04.06.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 49 Явен 25080.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 49.pdf 8 Протокол ЕТ01129-04.06.2020 г..pdf Протокол № 2 ЕТ01129-прогн. об. 49.pdf договор прогнозни об. 49.pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 49.pdf
EТ01128 ДГС Н. Паничарево 01.06.2020 10:00 ТП ДГС Н. Паничарево / Обект №: 2008 Явен 54458.00 лв.
Документи: Електонен търг -ЯВЕН на корен 2008 01.06.20.rar
Резултати: ПРОТОКОЛ.pdf ZAPOVED KLASIRANE 2008.doc Д-р 26.pdf
EТ01127 ДГС Гурково 28.05.2020 16:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204128 за МТ Таен 60860.00 лв.
Документи: 204128.zip Протокол комисия 204128.zip протокол документи-204128.zip Договор об.№ 204128.zip
Резултати: Zapoved klasirane-204128.zip
Процедура № EТ01126 е прекратена!
EТ01126 ДГС Гурково 28.05.2020 15:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204126 Таен 115055.00 лв.
Документи: 204126.zip Протокол ET01126.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204126.zip
EТ01125 ДГС Гурково 28.05.2020 15:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204125 Таен 57731.00 лв.
Документи: 204125.zip Протокол ET01125.zip протокол документи-204125.zip Договор об.№ 204125.zip
Резултати: Zapoved klasirane-204125.zip
EТ01124 ДГС Гурково 28.05.2020 14:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204123 Таен 35825.00 лв.
Документи: 204123.zip Протокол ET01124.zip протокол документи-204123.zip Договор об.№ 204123.zip
Резултати: Zapoved klasirane-204123.zip
Процедура № EТ01123 е прекратена!
EТ01123 ДГС Гурково 28.05.2020 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204121 Таен 9205.00 лв.
Документи: 204121.zip Протокол ET01123.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204121.zip
Процедура № EТ01122 е прекратена!
EТ01122 ДГС Гурково 28.05.2020 13:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204110 Таен 72482.00 лв.
Документи: 204110.zip Протокол ET01122.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204110.zip
Процедура № EТ01121 е прекратена!
EТ01121 ДГС Гурково 28.05.2020 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 204107 Таен 210482.00 лв.
Документи: 204107.zip Протокол ET01121.zip
Резултати: Заповед прекратяване - 204107.zip
Процедура № EТ01120 е прекратена!
EТ01120 ДГС Котел 28.05.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 57/1 Явен 60814.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 57-1.pdf 8 Протокол ЕТ01120-28.05.2020 г..pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 57-1.pdf
EТ01119 ДГС Котел 28.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 57 Явен 78099.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 57.pdf 8 Протокол ЕТ01119-29.05.2020 г..pdf договор прогнозни об. 57.pdf ЕТ01119- Протокол № 2-прогн. об. 57.pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 57.pdf
EТ01118 ДГС Мъглиж 27.05.2020 14:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203133 Таен 24242.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf График 203133.pdf Документация.rar Протокол ET01118.pdf
Резултати: заповед клас.203133.pdf
EТ01117 ДГС Мъглиж 27.05.2020 14:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203131 Таен 25755.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf График 203131.pdf Документация.rar Протокол ET01117.pdf
Резултати: заповед клас.203131.pdf
EТ01116 ДГС Котел 27.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 8 Таен 19506.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf 8 -Протокол ЕТ01116- 27.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен ЕТ01116.pdf договор на корен об. 8.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 8.pdf
EТ01115 ДГС Котел 27.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 46 Явен 2050.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 46.pdf 8 Протокол ЕТ01115-27.05.2020 г..pdf 11 Протокол № 2- ЕТ01115.pdf договор прогнозни об. 46.pdf
Резултати: 9-заповед класиране прогн. об. 46.pdf
Процедура № EТ01114 е прекратена!
EТ01114 ДГС Котел 26.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 46 Явен 2050.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.pdf 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график 46.pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 46.pdf
EТ01113 ДГС Котел 22.05.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 59 Таен 19228.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед об. 59.pdf 2- условия об. 59.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график об. 59.pdf 8 Протокол ЕТ 01104- 18.05.2020.pdf 8 Протокол ЕТ 01113- 22.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 59.pdf договор на корен об. 59.pdf
Резултати: 9 заповед класиране об. 52.pdf 9 заповед класиране об. 59.pdf
EТ01112 ДГС Котел 22.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 54 Таен 31596.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf 8 Протокол ЕТ 01112- 22.05.2020.pdf 11 Протокол № 2-на корен об. 54.pdf 12 договор на корен об. 54.pdf
Резултати: 9 заповед класиране об. 54.pdf
Процедура № EТ01111 е прекратена!
EТ01111 ДГС Котел 21.05.2020 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 56 Таен 36461.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ET01111-21.05.2020 г..pdf
Резултати: заповед прекратяване об.56.pdf