slide

Гoрска сертификация | ДГС Мъглиж

анализ на положителни и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Мъглиж
до заинтересованите страни
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Мъглиж
доклад 8.5.1
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
доклад 8.2.1
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
доклад проведен мониторинг
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
Анализ 5.3.1-5.3.2
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Мъглиж
Доклад ГВСК актуализиран 2021г.
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж
списък НДГП
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж
уведомление за планирани дейности
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж
до заинтересованите страни
Файл
Добавен
23.12.2021 / ДГС Мъглиж
доклад проведен мониторинг 2020г.
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Мъглиж
доклад 8.3.1
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Мъглиж
резюме годишен доклад 8.5.1
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Мъглиж
списък НДГП
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Мъглиж
уведомление на планирани горскостопански дейности
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Мъглиж
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти и писмо до заинтересованите страни
Файл
Добавен
20.01.2021 / ДГС Мъглиж
до заинтересованите страни дейности от анализ на положителни и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Мъглиж
Уведомление на планираните горскостопански дейности през 2019г.
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Мъглиж
Анализ на положителните и отрицателните ефекти
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Мъглиж
С П И С Ъ К на недървесните горски продукти, допустими за ползване през 2019г.
Файл
Добавен
24.01.2020 / ДГС Мъглиж