Процедури

Процедура № 1361 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 18.09.2017
Втора дата
Начална цена 10,620.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет „Избор на изпълнител за извършване на авиобиологична борба срещу вредители, болести и други повреди ”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.