Процедури

Процедура № 1406 на ДГС Мъглиж

Процедура № 1406 на ДГС Мъглиж от 19.10.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.10.2017
Втора дата
Начална цена 30,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван колесен трактор оборудван с товарачна и багерна уредба за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.