Процедури

Процедура № 196 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 21.09.2016
Втора дата 21.09.2016
Начална цена 23,190.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи, доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Мъглиж по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителят, доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти;

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.