Процедури

Процедура № 2828 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 21.02.2019
Втора дата
Начална цена 4,650.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Обществена поръчка по ЗОП
Предмет „Доставка чрез закупуване на 40 м3 торфена смес за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.