Процедури

Процедура № 3058 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.05.2019
Втора дата
Начална цена 29,159.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193112

Данни за дървесината

Обект/и № 193112
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 6 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 296 куб.м.
За огрев 153 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 605 куб.м.