Процедури

Процедура № 3111 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.06.2019
Втора дата
Начална цена 16,442.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193113

Данни за дървесината

Обект/и № 193113
Дървесен вид здб, бл
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 145 куб.м.
За огрев 113 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Всичко 333 куб.м.