Процедури

Процедура № 3112 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.06.2019
Втора дата
Начална цена 18,961.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193114

Данни за дървесината

Обект/и № 193114
Дървесен вид бб, чб
Едра 56 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 306 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Всичко 403 куб.м.