Процедури

Процедура № 3113 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.06.2019
Втора дата
Начална цена 47,684.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193115

Данни за дървесината

Обект/и № 193115
Дървесен вид бк, гбр, здб, трп
Едра 50 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 443 куб.м.
За огрев 273 куб.м.
ОЗМ 217 куб.м.
Всичко 983 куб.м.