Процедури

Процедура № 3114 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.06.2019
Втора дата
Начална цена 1,785.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-8

Данни за дървесината

Обект/и № 193110-8
Дървесен вид бк, здб, трп
Едра 19 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 19 куб.м.