Процедури

Процедура № 3172 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.06.2019
Втора дата
Начална цена 20,637.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193117

Данни за дървесината

Обект/и № 193117
Дървесен вид бк
Едра 104 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 128 куб.м.
За огрев 85 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Всичко 392 куб.м.