Процедури

Процедура № 3174 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.06.2019
Втора дата
Начална цена 40,410.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193102

Данни за дървесината

Обект/и № 193102
Дървесен вид бб,см,ела,бк
Едра 246 куб.м.
Средна 141 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 226 куб.м.
За огрев 13 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Всичко 661 куб.м.