Процедури

Процедура № 3213 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 05.07.2019
Втора дата
Начална цена 16,847.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193118

Данни за дървесината

Обект/и № 193118
Дървесен вид бк
Едра 55 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 54 куб.м.
За огрев 82 куб.м.
ОЗМ 59 куб.м.
Всичко 334 куб.м.