Процедури

Процедура № 3250 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 18.07.2019
Втора дата
Начална цена 11,617.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193120

Данни за дървесината

Обект/и № 193120
Дървесен вид здгл, бб, см, ел
Едра 87 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 75 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 164 куб.м.