Процедури

Процедура № 3340 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 23.08.2019
Втора дата
Начална цена 49,691.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, обекти: № 193110-19, № 193110-21

Данни за дървесината

Обект/и № № 193110-19, № 193110-21
Дървесен вид чб, бб
Едра 257 куб.м.
Средна 270 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 60 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 623 куб.м.