Процедури

Процедура № 3354 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 02.09.2019
Втора дата
Начална цена 26,450.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193121

Данни за дървесината

Обект/и № 193121
Дървесен вид чб, здб, ак, бб
Едра 36 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 551 куб.м.
За огрев 15 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 627 куб.м.