Процедури

Процедура № 3373 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.09.2019
Втора дата
Начална цена 44,862.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193122

Данни за дървесината

Обект/и № 193122
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 18 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 391 куб.м.
За огрев 324 куб.м.
ОЗМ 242 куб.м.
Всичко 975 куб.м.