Процедури

Процедура № 3380 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 10.09.2019
Втора дата
Начална цена 26,667.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193123

Данни за дървесината

Обект/и № 193123
Дървесен вид см, бб, бк, здгл, чб, гбр
Едра 164 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 106 куб.м.
За огрев 84 куб.м.
ОЗМ 57 куб.м.
Всичко 499 куб.м.