Процедури

Процедура № 3433 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 04.10.2019
Втора дата
Начална цена 14,952.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193124

Данни за дървесината

Обект/и № 193124
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 1 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 139 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 317 куб.м.