Процедури

Процедура № 3448 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 11.10.2019
Втора дата
Начална цена 13,243.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193125

Данни за дървесината

Обект/и № 193125
Дървесен вид см, бб, чб, бк, гбр, здгл
Едра 74 куб.м.
Средна 89 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 59 куб.м.
За огрев 33 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 266 куб.м.