Процедури

Процедура № 3514 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 06.11.2019
Втора дата
Начална цена 34,895.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193127 на 06.11.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 193127
Дървесен вид чб
Едра 32 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 405 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Всичко 545 куб.м.