Процедури

Процедура № 3528 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3528 на ДГС Мъглиж от 08.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.11.2019
Втора дата
Начална цена 40,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Обществена поръчка по ЗОП
Предмет „Техническо и сервизно обслужване , основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Мъглиж за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.