Процедури

Процедура № 3717 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3717 на ДГС Мъглиж от 19.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 6,002.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203105 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203105
Дървесен вид блг, цр
Едра 1 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 69 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 246 куб.м.