Процедури

Процедура № 3722 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 12,590.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203109 на 19.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203109
Дървесен вид чб, бб, здб
Едра 219 куб.м.
Средна 200 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 47 куб.м.
За огрев 5 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 516 куб.м.