Процедури

Процедура № 3726 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3726 на ДГС Мъглиж от 20.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 6,539.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203107 на 20.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203107
Дървесен вид здб
Едра 14 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 93 куб.м.
За огрев 120 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 268 куб.м.