Процедури

Процедура № 3727 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3727 на ДГС Мъглиж от 20.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 19,688.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203107 на 20.12.2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203107
Дървесен вид здб
Едра 14 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 93 куб.м.
За огрев 120 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 268 куб.м.