Процедури

Процедура № 3732 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 68,276.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 203111

Данни за дървесината

Обект/и № 203111
Дървесен вид см, бб, бк
Едра 720 куб.м.
Средна 297 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 106 куб.м.
За огрев 44 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Всичко 1239 куб.м.