Процедури

Процедура № 3780 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 6,002.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203105 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203105
Дървесен вид блг, цр
Едра 1 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 118 куб.м.
За огрев 121 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 246 куб.м.