Процедури

Процедура № 3782 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 17,245.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203105 на 08.01.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203105
Дървесен вид блг, цр
Едра 1 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 118 куб.м.
За огрев 121 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 246 куб.м.