Процедури

Процедура № 3784 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 19,110.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203107 на 08.01.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203107
Дървесен вид здб
Едра 14 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 93 куб.м.
За огрев 120 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 268 куб.м.