Процедури

Процедура № 3785 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3785 на ДГС Мъглиж от 08.01.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 15,494.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203102 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203102
Дървесен вид здб
Едра 4 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 240 куб.м.
За огрев 240 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 635 куб.м.