Процедури

Процедура № 3786 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 21,496.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203106 на 08.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203106
Дървесен вид здб; бл; чб; бб
Едра 143 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 498 куб.м.
За огрев 131 куб.м.
ОЗМ 109 куб.м.
Всичко 881 куб.м.