Процедури

Процедура № 3788 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 08.01.2020
Втора дата
Начална цена 58,917.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203106 на 08.01.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203106
Дървесен вид здб; бл; чб; бб
Едра 143 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 498 куб.м.
За огрев 131 куб.м.
ОЗМ 109 куб.м.
Всичко 881 куб.м.