Процедури

Процедура № 3829 на ДГС Мъглиж

Процедура № 3829 на ДГС Мъглиж от 29.01.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 29.01.2020
Втора дата
Начална цена 41,375.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203102 на 29.01.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203102
Дървесен вид здб
Едра 4 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 240 куб.м.
За огрев 240 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Всичко 635 куб.м.